Hlavná stránka

Záhradná architektúra

Sme spoločnosť pôsobiaca v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry


Snažíme sa bývanie v klasickom ponímaní presunúť aj do exteriéru a rozšíriť tak váš priestor určený na relax. Našou prioritou je navrhovať  a realizovať priestor, ktorý je najmä funkčný, vkusne skomponovaný, v súlade s vašimi požiadavkami a individualitou daného miesta, čo si vyžaduje rozpoznať a transformovať ducha miesta do výrazu záhradno - architektonického diela.

 

Riešime priestor komplexne od návrhu, vizualizácie, cez samotnú realizáciu a následnú údržbu, ktorá je nevyhnutná pre plnohodnotné fungovanie sadovnícko - architektonického diela


  • Záhradno architektonické štúdie a vizualizácie pomáhajú zobraziť jednotlivé varianty riešenia priestoru
  • Realizujeme všetky vrstvy a rôzne formy záhrady od spevnených a trávnatých plôch, cez terénne modelácie, samotné klasické výsadby i špeciálnu zeleň, strešné záhrady, stavebné a technické prvky záhrad, vodné prvky, až po prvky estetizujúce a dotvárajúce ako osvetlenie, záhradné umelecké diela, mobilná zeleň
  • Súčasťou údržby je revitalizácia a kosenie trávnikov, tvarovanie a rez drevín údržba a obnova vodných plôch
  • Zabezpečujeme i projekciu a realizáciu automatických závlahových systémov
  • Venujeme sa aj celkovej obnove a prestavbe starých záhrad
  • Navrhujeme a vyrábame vlastný mobiliár
  • Poskytujeme odboré poradenstvo
  • Snažíme sa aby sa zeleň stala súčasťou vášho bývania, preto riešime aj interiérovú zeleň

 

. . .  v y t v á r a m e   z e l e n ý   p r i e s t o r             logo


© 2018, Greenspace s.r.o.. Podmienky pre použitie