Hlavná stránka

Green space, s.r.o.

Ing. Edmund Bača _ záhradný architekt

Mobil _ (+421) 944 321 068

Ing. Katarína Bačová _ záhradný architekt

Mobil _ (+421) 944 302 474

Mail _ greenspace@greenspace.skSídlo firmy _ Sandrik 299, 966 61, Hodruša - Hámre

IČO _ 45 867 739

IČ DPH _ SK 2023140724

Bankové spojenie _ Všeobecná úverová banka, a.s.

_ 2840014455/0200

poznámka: vypracovanie cenovej ponuky je individuálne na dané riešené územie so všeobecnou platnosťou 6 týždňov
© 2018, Greenspace s.r.o.. Podmienky pre použitie