Manažment vody

Uvedomujeme si alarmujúcu potrebu rozumného hospodárenia s vodou. Aby ďalšie generácie po nás mali dostatok nezávadnej vody, je potrebné využiť každú kvapku. Prinášame riešenia pre zachytávanie dažďovej vody, preferujeme domové čistiarne odpadových vôd s ďalším využitím vyčistenej vody, komponujeme dažďové záhrady a spevnené plochy schopné zadržať vodu.

Distribúcia vody v priestore znamená riešenie mnohokrát komplikovaných zadaní. Jedná sa o prepojenie viacerých zdrojov vody a ich následné využitie v domácnosti, na pozemku, či v automatickom zavlažovaní. Projektovanie závlahového systému je potrebné pre jeho realizáciu a správne fungovanie. Automatické systémy zabezpečujú pravidelnú rovnomernú závlahu, ktorá je už nevyhnutná pre dobrý rozvoj a kondíciu krajinárskych úprav.

  VIAC